एन आर एन ले चलाएको विश्व व्यापी रूपमा नेपाल स्थित भूकम्प पिडीतहरूको लागी सहयोगार्थ रकम संकलन गर्ने क्रममा एन आर एन फ्रान्सले विभिन्न तैर र तरीकाले चन्दा संकलन गर्ने क्रममा…
Continue Reading