Archives for Members

Members

एन आर एन फ्रान्सको नया सदस्यता सुची : २०१७

    गैरआवासिय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सको २०१७—२०१९ का लागि प्राप्त आवेदनहरु मध्ये प्रमाणिकरण भएका आवेदकहरुलाई संघको निर्देशिका बमोजिम दर्तागरिने पंजिकृत सदस्यहरुको नामावली यसै सुचनाका साथ प्रकाशित गरिएकोछ ।…
Continue Reading
Members

NRNA फ्रान्स २०२१-२०२३ का पंजीकृत सदस्यहरुको नाम

गैरआवासिय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद फ्रान्सको २०२१-२०१३ का लागि प्राप्त आवेदनहरु मध्ये प्रमाणिकरण भएका आवेदकहरुलाई संघको निर्देशिका बमोजिम दर्तागरिने पंजिकृत सदस्यहरुको नामावली : विश्वव्यापी संजालरहेको नेपालीहरुको साझा संस्थाको पंजिकृत…
Continue Reading