गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्सको कार्यसमिति २०१७-२०१९ को लागी २७ अगस्ट २०१७ का दिन हुने निर्बाचनको लागी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ।

 

निर्वाचन आयोग २०१७ द्वारा प्रकाशित उम्मेदवारको अन्तिम नामावली PDF मा